Info i rezervacije

066/18-4444

office@topspin.rs

Škola tenisa

Teniski klub TOP SPIN osnovan je sa tendencijom privlačenja i upoznavanja što većeg broja školaraca, tinejdžera i rekreativaca sa teniskom igrom.

Misija kluba je promovisanje tenisa i zdravlja uopšte, i to u programima koji su za klijente finansijski povoljniji od regularnih teniskih treninga, bilo da su treninzi namenjeni deci ili odraslima.

Odvajamo 3 glavna programa:

TENIS 10


Tenis 10 predstavlja program teniske edukacije dece uzrasta od 6 do 10 godina. Program je fokusiran na igranje tenisa još od najmlađeg uzrasta. 

S obzirom na to da smo opremu i veličinu terena prilagodili uzrastu dece, stvorili smo uslove da igranje tenisa bude dostupno za sve – čak i za one najmlađe.
Ovaj program je kreiran tako da sadrži različite nivoe. Selekcijom dece kroz odabrane nivoe maksimalno se izvlače njihovi potencijali i stvara se mogućnost za najviši uspeh na svakom od kreiranih nivoa.

Struktura

Program Tenis 10 je sastavljen od tri faze. Za svaku fazu postoji definisan sistem veština koje ona obuhvata. Odabir dece se vrši na osnovu uzrasta, znanja i veština koje trenutno poseduju, a program omogućava trenerima, deci i roditeljima da precizno utvrde na kom nivou veština se deca  trenutno nalaze, kao i mogućnost da se njihov razvoj prati kroz različite faze.

Filozofija programa

U okviru programa Tenis 10, edukovani treneri kod dece razvijaju sve osnovne veštine za igranje tenisa. Pored tehnike i oblika udaraca, program usmerava decu na razvoj taktičkih veština, veština kretanja, koordinacije, percepcije, kao i osnovnih i specifičnih atletskih veština.
Cilj ovog programa je da detetu omogući razvoj svih apekata igre – od tehnike i taktike, do mentalnih i fizičkih veština.

TAKMIČARI


Program Takmičari je namenjen deci koja su se opredelila za aktivno igranje tenisa i učestvovanje na takmičenjima i turnirima u zemlji i inostranstvu.

Kroz savladavanje osnova tenisa, decu usmeravamo na to da istaknu svoje maksimalne potencijale.

Struktura

Program Takmičari se sastoji iz tri faze. Prva faza podrazumeva utvrđivanje trenutnog nivoa znanja i veština  koje dete poseduje, zatim sledi faza usmeravanja ka daljem razvoju, a poslednja faza je faza demonstriranja veština u takmičarskim mečevima.

Filozofija programa

Nakon prve faze, igrač dobije smernice za dalji razvoj i plan rada u budućem trenažnom procesu. Paralelno sa praćenjem razvoja igrača, odvija se i njegovo usmeravanje ka takmičenjima, kao i kreiranje kalendara turnira.
Treneri koji su uključeni u rad ovog programa, kod igrača razvijaju osnovne teniske veštine: razvoj taktičko-tehničkih elemenata, fizičke pripreme i mentalne snage.

REKREACIJA (KLUBSKI IGRAČ) 


S obzirom na to da sport sam po sebi kreira, fizički i mentalno, zdravo okruženje za odrastanje, usmeravanje i razvoj dece, suština ovog programa je rekreativno bavljenje sportom, u ovom slučaju tenisom,.

Deca se kroz ovaj program uče disciplini i pravilima igre, a kroz komunikaciju i saradnju sa drugom decom dobijaju preduslov za zdrav i kvalitetan život.

Struktura

Srž ovog programa sastoji se u savladavanju osnovnih teniskih i motoričkih veština. Kroz samostalno zakazivanje termina i organizacovanje igranja tenisa, deca se usmeravaju na druženje i provođenje slobodnog vremena u sportskom okruženju.

Filozofija programa

Cilj ovog programa je podizanje kvaliteta života kroz sport, druženje i predan rad. Naš prevashodni cilj je usmeravanje dece na razvoj koncentracije, strpljenja, radne etike i posvećenost aktivnostima. 

Sportski rođendani

Sportski rođendani

Sportski rođendani

Sportski rođendan je pravi izbor za osnovce, ali i njihove roditelje. Budite bezbriižni sa svojim gostima, dok se slavljenik zabavlja sa svojim gostima pod nadzorom naših animatora - rekreatora.

„Roda” prvenstvo Srbije u 3x3 basketu

Škola tenisa

Škola tenisa

Škola tenisa

Teniski klub Top Spin omogućava najbolje uslove kako za najmlađe, tako i za napredne polaznike.

Za rekreativce imamo posebno kreirane programe.